ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

174

1. Със заповед № ОХ-980/29.10.2021г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 260 (двеста и шестдесет) войнишки длъжности за приемане на военна служба във военни формирования от Сухопътните войски на лица, завършили граждански средни или висши училища, както следва:

 

- за военно формирование 28610 - София -  15 длъжности за войници;

- за военни формирования от гарнизон – Ст.Загора -  30 длъжности за войници;

- за военни формирования от гарнизон – Ямбол -  26 длъжности за войници;

- за военно формирование 52740 - Хасково -  10 длъжности за войници;

- за военно формирование 34750 - Карлово -  80 длъжности за войници;

- за военно формирование 26400 - Благоевград -  20 длъжности за войници;

- за военно формирование 24490 - Асеновград -  24 длъжности за войници;

- за военно формирование 28880 - Белене -  15 длъжности за войници;

- за военно формирование 42600 - Мусачево -  15 длъжности за войници;

- за военни формирования от гарнизон – Пловдив -  25 длъжности за войници.

 

2. Кандидатите за вакантните длъжности трябва:

  • да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
  • до 10.12.2021 г. да подадат лично писмено заявление за участие в конкурса до съответния командир на военно формирование чрез структурите на Централно военно окръжие.

Допълнителна  информация може да получите в Офис за военен отчет в Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация  Плевен, Военно окръжие – Плевен  или на тел. 0879 911 230, 0875210300, 0885733885.