ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

157

1. Със заповед № ОХ-949/21.10.2021 г. на министъра на отбраната са обявени вакантни длъжности за войници във военни формирования, подчинени на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, както следва:

- за военно формирование 48940 - Бургас -  37 длъжности за войници;

- за военно формирование 52480 - София -  5 длъжности за войници.

2. Кандидатите за вакантните длъжности трябва:

  • да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
  • до 31.12.2021 г. да подадат лично писмено заявление за участие в конкурса до съответния командир на военно формирование чрез структурите на Централно военно окръжие.

Допълнителна  информация може да получите в Офис за военен отчет в Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация  Плевен, Военно окръжие – Плевен  или на тел. 0879 911 230, 0875210300, 0885733885.