ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

141

1. Със заповед № ОХ-897/06.10.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на офицерска длъжност във военно формирование 54300 - София за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина, както следва:

Наименование на вакантната длъжност

Военно звание

Военно формирование и място за изпълнение на службата

Б Р 0 й

Минимално образование и квалификация

Допълнителни изисквания

1

Психолог

капитан, старши

лейтенат,

лейтенант

 

54300 - София

1

 

ОКС „Бакалавър“ по

специалности от

професионално направление

„Психология“

 

Не се изисква

 

2. Кандидатите за вакантната длъжност трябва:

  • да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
  • до 12.11.2021 г. да подадат лично писмено заявление за участие в конкурса до командира на военно формирование 54300 – София чрез структурите на Централно военно окръжие.

Допълнителна  информация може да получите в Офис за военен отчет в Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация  Плевен, Военно окръжие – Плевен  или на тел. 0879 911 230, 0875210300, 0885733885.