ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

41

1. Със заповед № ОХ-495/09.06.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е обявена 1 (една) вакантна длъжност  във в.ф. 26260-Сливен, за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба, както следва:

Наименование на вакантната длъжност

Военно звание

Военно формирование и място за изпълнение на службата

Б Р 0 й

Минимално образование и квалификация

Допълнителни изисквания

1

Командир на трети танков взвод в първа танкова рота

капитан/

старши

лейтенант/

лейтенант

26260 -

Сливен

1

 

Висше военно училище, ОКС „Бакалавър“, специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ със специализация „Мотопехотни и танкови войски”

Не се изисква

2. Кандидатите за вакантнaтa длъжност трябва:

  • да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
  • до 09.07.2021 г. да подадат лично писмено заявление за участие в конкурса до командира в.ф. 26260-Сливен чрез структурите на Централно военно окръжие.

Допълнителна  информация може да получите в Офис за военен отчет в Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация  Плевен, Военно окръжие – Плевен  или на тел. 0879 911 230, 0875210300, 0885733885.