ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

191

1. Със заповед № ОХ-350/23.04.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 20 (двадесет) вакантни длъжности за матроси във Военноморските сили, които следва да се заемат от лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина, както следва:

- за военно формирование 34410 – Варна -  2 длъжности за матроси;

- за военно формирование 28430 – Варна -  2 длъжности за матроси;

- за военно формирование 38920 – Варна -  5 длъжности за матроси;

- за военно формирование 22480 – Бургас - 7 длъжности за матроси;

- за военно формирование 18360 – Бургас - 3 длъжности за матроси;

- за военно формирование 28580 – Варна -  1 длъжност за матрос.

2. Кандидатите за вакантните длъжности трябва:

  • да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
  • до16.06.2021 г. да подадат лично писмено заявление за участие в конкурса до командира на ВМС чрез структурите на Централно военно окръжие.

Допълнителна  информация може да получите в Офис за военен отчет в Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация  Плевен, Военно окръжие – Плевен  или на тел. 0879 911 230, 0875210300, 0885733885.