ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

306

1. Със заповед № ОХ-851/16.10.2020 г. на министъра на отбраната са обявявени 9 (девет) вакантни длъжности във Военноморските сили, които следва да се заемат от лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба) както следва:

 

1.1. за в. ф. 34400 – Варна - 1 (една) длъжност за офицер;

1.2. за в. ф. 22580 – Приселци - 3(три) длъжности за сержант;

1.3. за в. ф. 28430 – Варна - 1(една) длъжност за сержант;

1.4. за в. ф. 56080 – Варна - 4(четири) длъжности за сержант;

2. Кандидатите за вакантните длъжности трябва:

  • да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
  • до 20.11.2020 г. да подадат лично писмено заявление за участие в конкурса до съответния командир на военно формирование чрез структурите на Централно военно окръжие.

Допълнителна  информация може да получите в Офис за военен отчет в Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация  Плевен, Военно окръжие – Плевен  или на тел. 0879 911 230, 0875210300, 0885733885.