ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

336

1. Със заповед № ОХ-868/21.10.2020 г. на министъра на отбраната са обявявени вакантни длъжности в Сухопътните войски, които следва да се заемат от лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба) както следва:

 

1.1. за в. ф. 38640 – Казанлък - 1 (една) длъжност за офицер;

1.2. за в. ф. 54140 – Стара Загора - 1(една) длъжност за сержант;

1.3. за в. ф. 36540 – Асеновград - 2(две) длъжности за офицери;

1.4. за в. ф. 54990 – Враца - 1(една) длъжност за офицер и 2(две) длъжности за сержанти;

1.5. за в. ф. 22160 – Плевен - 2(две)  длъжности за офицери и 18 (осемнадесет) за войници в гарнизон Плевен, 21(двадесет и една) за войници в гарнизон Шумен.

2. Кандидатите за вакантните длъжности трябва:

  • да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
  • до 23.11.2020 г. да подадат лично писмено заявление за участие в конкурса до съответния командир на военно формирование чрез структурите на Централно военно окръжие.

Допълнителна  информация може да получите в Офис за военен отчет в Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация  Плевен, Военно окръжие – Плевен  или на тел. 0879 911 230, 0875210300, 0885733885.