ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

300

1. Със заповед № ОХ-776/29.09.2020 г. на министъра на отбраната е обявена една вакантна длъжност за офицер и една вакантна длъжност за старши сержант във военно формирование 18270 – Горна Малина от състава на Съвместното командване на силите, които следва да се заемат от лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба), както следва:

 

Наименование на вакантната длъжност

Военно звание

Военно формирование и място за изпълнение на службата

Б Р 0 й

Минимално образование и квалификация

Специфични изисквания на длъжността

1

„Началник на център за логистична поддържка“ във военно формирование 18270 – Горна Малина 

Капитан

18270 – Горна Малина

1

Висше военно училище - Организация и управление на военните формирования на тактическо ниво

Не се изисква

2

„Старши администратор по системно, програмно и мрежово осигуряване“ в отделение „Комуникационни и информационни системи“ във военно формирование 18270 – Горна Малина

Старши сержант

18270 – Горна Малина

1

Средно образование и придобиване на сержантско(старшинско) звание в професионален сержантски (старшински) колеж

Не се изисква

 

2. Кандидатите за вакантните длъжности трябва:

  • да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
  • до 30.10.2020 г. да подадат лично писмено заявление за участие в конкурса до командира на военно формирование 18270 – Горна Малина чрез структурите на Централно военно окръжие.

Допълнителна  информация може да получите в Офис за военен отчет в Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация  Плевен, Военно окръжие – Плевен  или на тел. 0879 911 230, 0875210300, 0885733885.