ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

87

1. Със заповед № ОХ-718/03.09.2020г. на министъра на отбраната са обявени две вакантни длъжности за офицери във военни формирования 34750 – Карлово и 22180 – Казанлък, за приемане на военна служба на лица, завършили гражданско висше училище в страната или в чужбина, както следва:

 

Наименование на вакантната длъжност

Военно звание

Военно формирование и място за изпълнение на службата

Б Р 0 й

Минимално образование и квалификация

Ниво на достъп до КИ

1

Началник на група „Правно- нормативна“

капитан, старши лейтенант, лейтенант

34750 Карлово

1

Висше образование, придобита специалност „Право“ от професионално направление „Право“, образователно- квалификационна степен „Магистър“

Секретно NATO Secret EU Secret

2

Началник на секция „Финанси“

капитан, старши лейтенант, лейтенант

22180 Казанлък

1

Висше образование, придобита специалност „Финанси“ или „Счетоводство и контрол“ от професионално направление „Икономика“, образователно- квалификационна степен „Бакалавър“

Секретно NATO Secret

 

2. Кандидатите за вакантните длъжности трябва:

  • да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
  • до 16.10.2020 г. да подадат лично писмено заявление за участие в конкурса до kомандира на военно формирование 34750 – Карлово чрез структурите на Централно военно окръжие.

Допълнителна  информация може да получите в Офис за военен отчет в Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация  Плевен, Военно окръжие – Плевен  или на тел. 0879 911 230, 0875210300, 0885733885.