ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

407

1. Със заповед № ОХ-550/16.07.2020 г. на министъра на отбраната на Република България изменена и допълнена с МЗ №№ ОХ-634/11.08.2020 г. и ОХ-680/20.08.2020 г. е разкрита процедура за допускане до участие и провеждане на конкурс с кандидати за приемане на 32 (тридесет и двама) оркестранти на военна служба в Представителния и военните духови оркестри на Сухопътни войски, Представителния духов оркестър на Военновъздушните сили, Представителния духов оркестър на Военноморските сили, Гвардейския представителен духов оркестър, Военния духов оркестър на НВУ „Васил Левски“ и Военния духов оркестър на Съвместното командване на специалните операции, чрез приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина както следва:

1.1. за в. ф. 42830 – София – 6 длъжности;

1.2. за в. ф. 22230 – Сливен – 3 длъжности;

1.3. за в. ф. 24150 – Ст.Загора – 1 длъжност;

1.4. за в. ф. 34750 – Карлово – 4 длъжности;

1.5. за в. ф. 28000 – Граф Игнатиево – 3 длъжности;

1.6. за в. ф. 52290 – Варна – 3 длъжности;

1.7. за в. ф. 54800 – София – 1 длъжност;

1.8. за НВУ – В.Търново – 1 длъжност;

1.9. за в. ф. 32990 – Пловдив – 10 длъжности.

2. Кандидатите за вакантните длъжности трябва:

  • да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
  • до 23.10.2020 г. да подадат лично писмено заявление за участие в конкурса до командира на Националната гвардейска чрез структурите на Централно военно окръжие.

Допълнителна  информация може да получите в Офис за военен отчет в Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация  Плевен, Военно окръжие – Плевен  или на тел. 0879 911 230, 0875210300, 0885733885.