ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

140

1. Със заповед № ОХ-558/21.07.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 8 (осем) вакантни длъжности за войници в НВУ „Васил Левски”, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, както следва:

 

Наименование на вакантната длъжност

Военно звание

Военно формирование и място за изпълнение на службата

Б Р 0 й

Минимално образование и квалификация

Допълнителни изисквания

1

Младши механик-водач   

Редник 3-ти клас Редник 2-ри клас Редник 1-ви клас

52400 - НВУ „В. Левски“ - Велико Търново

1

Средно образование

Няма

2

Шофьор на БТР

Редник 3-ти клас Редник 2-ри клас Редник 1-ви клас

52400 - НВУ „В. Левски“ - Велико Търново

1

Средно образование

Свидетелство за управление на МПС, кат. „С“

3

Младши шофьор

Редник 3-ти клас Редник 2-ри клас Редник 1-ви клас

52400 - НВУ „В. Левски“ - Велико Търново

3

Средно образование

Свидетелство за управление на МПС, кат. „С“

4

Младши шофьор

Редник 3-ти клас Редник 2-ри клас Редник 1-ви клас

52400 - НВУ „В. Левски“ - Велико Търново

3

Средно образование

Свидетелство за управление на МПС, кат. „D“

 

2. Кандидатите за вакантните длъжности трябва:

  • да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
  • до 18.09.2020 г. да подадат лично писмено заявление за участие в конкурса до началника на Националния военен университет „Васил Левски” чрез структурите на Централно военно окръжие.

Допълнителна  информация може да получите в Офис за военен отчет в Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация  Плевен, Военно окръжие – Плевен  или на тел. 0879 911 230, 0875210300, 0885733885.