ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

682

1. Със заповед ОХ-411/01.06.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявявени 190 (сто и деветдесет) вакантни длъжности, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования (в. ф.) на Сухопътните войски, както следва:

1.1. за в. ф. 28610 – София – 10 длъжности за войници;

1.2. за в. ф. 48430 - Стара Загора– 15 длъжности за войници;

1.3. за в. ф. 52740 - Хасково– 15 длъжности за войници;

1.4. за в. ф. в гарнизон – 30 длъжности за войници;

1.5. за в. ф. 34750 - Карлово– 78 длъжности за войници;

1.6. за в. ф. гарнизони - Сливен и Русе– 12 длъжности за войници;

1.7. за в. ф. 22160 - Плевен– 7 длъжности за войници;

1.8. за в. ф. 34200 - Шумен– 4 длъжности за войници;

1.9. за в. ф. 46690 - Пловдив– 9 длъжности за войници;

1.10.за в. ф. 22790 -Г орн а Оряховица– 10 длъжности за войници.

 

2. Кандидатите за вакантните длъжности трябва:

  • към датата на приемане на военна служба, да не са по-възрастни от 40 години, а лицата отговарящи на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили, не по-възрастни от 41 години за упражнилите правото си на пенсия и не по-възрастни от 44 години за неупражнилите правото си на пенсия
  • до 04.09.2020 г. да подадат лично писмено заявление за участие в конкурса до съответния командир на военно формирование чрез структурите на Централно военно окръжие.

Допълнителна  информация може да получите в Офис за военен отчет в Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация  Плевен, Военно окръжие – Плевен  или на тел. 0879 911 230, 0875210300, 0885733885.