ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

182

1. Със заповед № ОХ–63/17.01.2020 г. на министъра на отбраната е разкрита процедура за обявяване на матроски (войнишки) длъжности във формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина, както следва:

  • За гарнизон Варна – 88 войнишки длъжности
  • За гарнизон Бургас – 12 войнишки длъжности

2. Кандидатите за вакантните длъжности трябва:

  • към датата на сключването на договора за военна служба, да не са по-възрастни от 40 години, а лицата отговарящи на условията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ да не са по-възрастни от 44 години;
  • до 29.05.2020 г. да подадат лично писмено заявление за участие в конкурса до командир на Военноморските сили  чрез структурите на Централно военно окръжие.

Допълнителна  информация може да получите в Офис за военен отчет в Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация  Плевен, Военно окръжие – Плевен  или на тел. 0879 911 230, 0875210300, 0885733885.