ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

295

1. Със заповед ОХ-337/30.04.2020 г. на Министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 27 войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина в Съвместното командване на специалните операции (военно формирование 32990) в гарнизон Пловдив, както следва:

Наименование на вакантната длъжност

Военно звание

Военно формирование и място за изпълнение на службата

Б Р 0 й

Минимално образование и квалификация

Специфични изисквания на длъжността

1

Техник по ремонт на АТТ   

Редник - 3-ти клас Редник - 2-ри клас Редник - 1-ви клас

32990 Пловдив

2

Средно образование

Свидетелство за управление на МПС категория „С+E“

2

Техник по ремонт на КИТ

Редник - 3-ти клас Редник - 2-ри клас Редник - 1-ви клас

32990 Пловдив

1

Средно образование

Свидетелство за управление на МПС категория „С+E“

3

Младши шофьор  

Редник - 3-ти клас Редник - 2-ри клас Редник - 1-ви клас

54120 Пловдив

1

Средно образование

Свидетелство за управление на МПС категория „С“

4

Оператор-сапьор

Редник - 3-ти клас Редник - 2-ри клас Редник - 1-ви клас

54120 Пловдив

2

Средно образование

Свидетелство за управление на МПС категория „Б“

5

Оператор- радиотелеграфист

Редник - 3-ти клас Редник - 2-ри клас Редник - 1-ви клас

54120 Пловдив

3

Средно образование

Да притежава авиомедицинска годност за изпълнение на парашутни скокове

6

Оператор-санитар

Редник - 3-ти клас Редник - 2-ри клас Редник - 1-ви клас

54120 Пловдив

2

Средно образование

Да притежава авиомедицинска годност за изпълнение на парашутни скокове

7

Младши шофьор

Редник - 3-ти клас Редник - 2-ри клас Редник - 1-ви клас

52630 Пловдив

3

Средно образование

Свидетелство за управление на МПС категория „С“

8

Оператор- радиотелеграфист

Редник - 3-ти клас Редник - 2-ри клас Редник - 1-ви клас

52630 Пловдив

1

Средно образование

Да притежава авиомедицинска годност за изпълнение на парашутни скокове

9

Младши шофьор

Редник - 3-ти клас Редник - 2-ри клас Редник - 1-ви клас

48650 Пловдив

3

Средно образование

Свидетелство за управление на МПС категория „С“

10

Линеен надзорник

Редник - 3-ти клас Редник - 2-ри клас Редник - 1-ви клас

48650 Пловдив

1

Средно образование

 

11

Оператор-сапьор

Редник - 3-ти клас Редник - 2-ри клас Редник - 1-ви клас

48650 Пловдив

5

Средно образование

Свидетелство за управление на МПС категория „С“

12

Оператор- радиотелеграфист

Редник - 3-ти клас Редник - 2-ри клас Редник - 1-ви клас

48650 Пловдив

2

Средно образование

Да притежава авиомедицинска годност за изпълнение на парашутни скокове

13

Оператор-санитар

Редник - 3-ти клас Редник - 2-ри клас Редник - 1-ви клас

48650 Пловдив

1

Средно образование

Да притежава авиомедицинска годност за изпълнение на парашутни скокове

 

2. Кандидатите за вакантните длъжности трябва:

  • да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
  • до 26.06.2020 г. да подадат лично писмено заявление за участие в конкурса до командира на Съвместното командване на специалните операции (СКСО)  чрез структурите на Централно военно окръжие.

Допълнителна  информация може да получите в Офис за военен отчет в Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация  Плевен, Военно окръжие – Плевен  или на тел. 0879 911 230, 0875210300, 0885733885.