ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

404

1. Със заповед ОХ-161/19.02.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявявени 3 (три) вакантни длъжности за сержанти в НВУ „Васил Левски”, които следва да се заемат от лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба), както следва:

Наименование на вакантната длъжност

Военно звание

Военно формирование и място за изпълнение на службата

Б Р 0  Й

Минимално образование и квалификация

Специфични изисквания на длъжността

1

Главен инструктор-специалист в професионален сержантски колеж в отделение „Зенитно въоръжение и радиолокационни станции“ от секция „Артилерия и противовъздушни отбрана“ на Професионален сержантски колеж

страшина

52400 - Велико Търново, район Шумен

1

Средно образование и четвърта степен на професионална квалификация, придобита в професионален сержантски колеж или приравнено по чл. 115, ал.2 от ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за военно звание „старшина“

Няма определени

2

Старши инструктор-специалист в професионален сержантски колеж в отделение „Артилерийска и оптическа техника” от секция „Артилерия и противовъздушни отбрана” на Професионален сержантски колеж 

старши сержант, сержант, младши сержант

52400 - Велико Търново, район Шумен

1

Средно образование и четвърта степен на професионална квалификация, придобита в професионален сержантски колеж или приравнено по чл. 115, ал.2 от ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за военно звание „старши сержант“, „сержант“ или „младши сержант“

Няма определени

3

Главен инструктор-специалист в професионален сержантски колеж в отделение „Мотопехота и разузнаване” от секция „Сухопътни войски” на Професионален сержантски колеж 

страшина

52400 - Велико Търново, район Шумен

1

Средно образование и четвърта степен на професионална квалификация, придобита в професионален сержантски колеж или приравнено по чл. 115, ал.2 от ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за военно звание „старшина“

Няма определени

 

2. Кандидатите за вакантните длъжности трябва:

  • да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
  • до 19.03.2020 г. да подадат лично писмено заявление за участие в конкурса до началника на НВУ „Васил Левски“  чрез структурите на Централно военно окръжие.

 

Допълнителна  информация може да получите в Офис за военен отчет в Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация  Плевен, Военно окръжие – Плевен  или на тел. 0879 911 230, 0875210300, 0885733885.