ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

354

1. Със заповед № ОХ-29/13.01.2020 г. на Министъра на отбраната е обявена 1 (една) вакантна длъжност в Националната гвардейска част, както следва:

Наименование на вакантната длъжност

Военно звание

Военно формирование и място за изпълнение на службата

Б Р 0 й

Минимално образование и квалификация

Основни изисквания на длъжността

1.

Командир на отделение за подготовка на войници в Учебен център за подготовка на военни оркестранти и войници на Националната гвардейска част  

старши сержант, сержант, младши сержант

Национална гвардейска част София

1

Средно образование и четвърта степен на професионална квалификация придобита в професионален сержантски (старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване на сержантско (старшинско) звание в професионален сержантски (старшински) колеж или учебен център

Ръст 175 – 185 см, БМИ от 20 – 30 %, без белези и татуировки по видимите части на тялото

2. Кандидатите за вакантната длъжност трябва:

  • да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
  • до 31.01.2020 г. да подадат лично писмено заявление за участие в конкурса до командира на Националната гвардейска част чрез структурите на Централно военно окръжие.

Допълнителна  информация може да получите в Офис за военен отчет в Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация  Плевен, Военно окръжие – Плевен  или на тел. 0879 911 230, 0875210300, 0885733885.