ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

521

1. Със заповед № ОХ-1105/11.12.2019 г. на министъра на отбраната са обявени 24 (двадесет и четири) вакантни длъжности за военнослужещи във Военномедицинска академия за приемане на военна служба след конкурс на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина, както следва:

Наименование на вакантната длъжност

Военно звание

Военно формирование и място за изпълнение на службата

Б Р 0 й

Минимално образование и квалификация

Минимално ниво за достъп до КИ

1

Лекар в структура на ВМА.

лейтенант, старши лейтенант, капитан

ВМА

24

магистър-лекар

Секретно

2. Кандидатите за вакантните длъжности трябва:

  • да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
  • до 31.01.2020 г. да подадат лично писмено заявление за участие в конкурса до началника на Военномедицинска академия чрез структурите на Централно военно окръжие.

Допълнителна  информация може да получите в Офис за военен отчет в Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация  Плевен, Военно окръжие – Плевен  или на тел. 0879 911 230, 0875210300, 0885733885.