ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

426

1. Със заповед № ОХ – 960/23.10.2019 г. на министъра на отбраната са обявявени 3 (три) вакантни длъжности за войници във военно формирование 24430 – Троян, които следва да се заемат от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина както следва:

Наименование на вакантната длъжност

Военно звание

Военно формирование и място за изпълнение на службата

Б Р 0 й

Минимално образование и квалификация

Минимално ниво за достъп до КИ

Специфични изисквания

1

Младши шофьор

Редник 3 клас,

Редник 2 клас,

Редник 1 клас

24430 – Троян

1

Средно образование

Поверително

СУ на МПС кат. „С”

2. Кандидатите за вакантните длъжности трябва да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

3. До 03.01.2020г. кандидатите да подадат писмено заявление за участие в конкурса до командира на в.ф. 24430 – Троян, чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО).

Допълнителна  информация може да получите в Офис за военен отчет в Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация  Плевен, Военно окръжие – Плевен  или на тел. 0879 911 230, 0875210300, 0885733885.