ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

284

1. Със заповед № ОХ-938/16.10.2019 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за допускане до участие и провеждане на конкурс с кандидати за приемане за оркестранти на военна служба в Гвардейския представителен духов оркестър, чрез приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, както следва:

Наименование на вакантната длъжност

Военно звание

Военно формирование и място за изпълнение на службата

Б Р 0 й

Минимално образование и квалификация

Допълнителни изисквания

1

Оркестрант III група в Гвардейския представителен духов оркестър

от младши сержант до старши сержант

54800 - София   

1

Средно/висше образование (музика) от

Инструмент „Туба”

2

Оркестрант III група в Гвардейския представителен духов оркестър 

от младши сержант до старши сержант

54800 - София   

1

Средно/висше образование (музика)

Инструмент „Ударни”

3

Оркестрант III група в Гвардейския представителен духов оркестър

от младши сержант до старши сержант

54800 - София   

1

Средно/висше образование (музика)

Инструмент „Кларинет“ „Тромпет”

2. Кандидатите за вакантните длъжности трябва да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

3. До 04.12.2019г. кандидатите да подадат писмено заявление за участие в конкурса до командира на Националната гвардейска част, чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО).

Допълнителна  информация може да получите в Офис за военен отчет в Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация  Плевен, Военно окръжие – Плевен  или на тел. 0879 911 230, 0875210300, 0885733885.