ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

342

 

1. Със заповед на Министъра на отбраната № ОХ-848/17.09.2019 г. е разкрита процедура по обявяване на вакантна длъжност за офицер във военно формирование 42610 - Козарско от състава на Съвместното командване на силите, която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба), както следва:

Наименование на вакантната длъжност

Военно звание

Военно формирование и място за изпълнение на службата

Б Р 0 й

Минимално образование и квалификация

Специфични изисквания за заемане на длъжността

1

„Началник на център „Осигуряване“ във военно формирование 42610 – Козарско“

капитан

42610 Козарско

1

Висше образование – бакалавър от професионално направление „Военно дело“ - Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво

Не се изисква

2. Кандидатите за вакантната длъжност трябва да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

3. До 21.10.2019г. кандидатите за обявената вакантна длъжност да подадат писмено заявление за участие в конкурса до командира на в.ф. 42610 Козарско, чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО).

Допълнителна  информация може да получите в Офис за военен отчет в Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация  Плевен, Военно окръжие – Плевен  или на тел. 0879 911 230, 0875210300, 0885733885.