ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

366

за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

 

1. Със заповед на министъра на отбраната № ОХ-823/04.09.2019 г. е разкрита процедура по обявяване на 4 (четири) длъжности за военни оркестранти във военно формирование 28000-Граф Игнатиево, от състава на Военновъздушните сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина, както следва:

Наименование на вакантната длъжност

Военно звание

Военно формирование и място за изпълнение на службата

Б Р 0 й

Минимално образование и квалификация

Специфични изисквания за заемане на длъжността

1

Оркестрант III група в Представителен духов оркестър на ВВС от състава на военно формирование 28000- Граф Игнатиево 

От младши сержант до старши сержант

28000- Граф Игнатиево 

3

Средно/висше образование (музика)

Инструмент „Тромпет”

2

Оркестрант III група в Представителен духов оркестър на ВВС от състава на военно формирование 28000- Граф Игнатиево

От младши сержант до старши сержант

28000- Граф Игнатиево 

1

Средно/висше образование (музика)

Инструмент „Баритонхорн”

2. Кандидатите за вакантните длъжности трябва да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

3. До 25.10.2019г. кандидатите за обявените вакантни длъжности да подадат писмено заявление за участие в конкурса до командира на в.ф. 28000- Граф Игнатиево  , чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО).

Допълнителна  информация може да получите в Офис за военен отчет в Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация  Плевен, Военно окръжие – Плевен  или на тел. 0879 911 230, 0875210300, 0885733885.