ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

315

1.  Със заповед № ОХ-763/16.08.2019 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 11 войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина, в 68 бригада „Специални сили” (военно формирование 32990) в гарнизон Пловдив.

2. Кандидатите за вакантните длъжности трябва да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

3. Заявления за участие в конкурсите се подават до командира на военно формирование 32990-Пловдив, чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) в срок до 02.09.2019г.

 

Допълнителна  информация може да получите в Офис за военен отчет в Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация  Плевен, Военно окръжие – Плевен  или на тел. 0879 911 230, 0875210300, 0885733885.