ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

328

1.  Със заповед № ОХ-762/16.08.2019 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявявени 198 (сто деветдесет и осем) вакантни длъжности, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования (в. ф.) на Сухопътните войски както следва:

1.1. за в. ф. 28610 – София – 10 войнишки длъжности;

1.2. за в. ф. 24150 - Стара Загора– 22 войнишки длъжности ;

1.3. за в. ф. 52740 – Хасково – 4 войнишки длъжности ;

1.4. за в. ф. 54100 – Ямбол – 10 войнишки длъжности;

1.5. за в. ф. 34750 – Карлово– 36 войнишки длъжности ;

1.6. за в. ф. 34200 – Шумен – 22 войнишки длъжности;

1.7. за в. ф. 24620 – Свобода – 10 войнишки длъжности;

1.8. за в. ф. 28880 – Белене – 20 войнишки длъжности;

1.9. за в. ф. 24490 – Асеновград – 9 войнишки длъжности;

1.10. за в. ф. 42600 – Мусачево– 10 войнишки длъжности ;

1.11. за в. ф. 22790 - Горна Оряховица – 15 войнишки длъжности ;

1.12. за в. ф. 28330 – Смолян – 10 войнишки длъжности;

1.13. за в. ф. 46690 – Пловдив– 20 войнишки длъжности .

2. Кандидатите за вакантните длъжности трябва да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

3. Заявления за участие в конкурсите се подават до съответния командира на военно формирование, чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) в срок до 30.09.2019г.

 

Допълнителна  информация може да получите в Офис за военен отчет в Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация  Плевен, Военно окръжие – Плевен  или на тел. 0879 911 230, 0875210300, 0885733885.