ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

690

1. Със заповед № ОХ – 355/12.04.2019 г. на министъра на отбраната са обявявени 156 (сто петдесет и шест) вакантни длъжности, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования (в. ф.) от състава на Съвместното командване на силите както следва:

1.1. за в. ф. 48940 -  Бургас – 66 длъжности за войници ;

1.2. за в. ф. 52370 – Негушево – 4 длъжности за войници;

1.3. за в. ф. 28860 - Горна Малина – 45 длъжности за войници;

1.4. за в. ф. 52210 – Банкя – 3 длъжности за войници;

1.5. за в. ф. 32450 – Мокрен – 7 длъжности за войници;

1.6. за в. ф. 22980 – София – 30 длъжности за войници;

1.7. за в. ф. 22720 – Смядово – 1 длъжност за войник;

2. Кандидатите за вакантните длъжности трябва да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

3. До 21.06.2019г. кандидатите за обявените вакантни длъжности да подадат писмено заявление за участие в конкурса до съответните командири, чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО).

Допълнителна  информация може да получите в Офис за военен отчет в Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация  Плевен, Военно окръжие – Плевен  или на тел. 0879 911 230, 0875210300, 0885733885.