ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА ВЪВ ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ

502

1. Със заповед на министъра на отбраната № ОХ-909/09.11.2018 г. са обявени длъжности за войници във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, както следва:

1.1. За военно формирование 26030-Безмер - 11 длъжности;

1.2. За военно формирование 32040-Крумово - 13 длъжности;

1.3. За военно формирование 24900-София - 1 длъжност;

1.4. За военно формирование 44510-София - 1 длъжност;

1.5. За военно формирование 42520-Щръклево - 1 длъжност;

1.6. За военно формирование 28540-Труд - 1 длъжност;

1 1.7. За военно формирование 34820-Батак — 1 длъжност

; 1.8. За военно формирование 44380-Братово — 2 длъжности;

1.9.3а военно формирование 36510-Полски градец — 2 длъжности;

1.10. За военно формирование 54320-Божурище — 13 длъжности;

1.11. За военно формирование 28000-Граф Игнатиево - 7 длъжности;

1.12. За военно формирование 52090-Долна Митрополия — 3 длъжности;

1.13.3а военно формирование 34420-Костинброд - 2 длъжности;

1.14. За военно формирование 32610-Банкя — 7 длъжности;

1.15. За военно формирование 36150-Стара Загора - 1 длъжност;

1.16. За военно формирование 26720-Черноморец — 2 длъжности;

1.17. За военно формирование 52860-Кичево — 2 длъжности ;

1.18. За военно формирование 36780-Шабла — 1 длъжност;

1.19. За военно формирование 34630-Божурище — 7 длъжности.

 

2. Кандидатите за вакантните длъжности трябва да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

 

3.  Кандидатите за обявените вакантни длъжности да подадат писмено заявление за участие в конкурса както следва:

11.1. До командира на военно формирование 26030-Безмер - до 01.03.2019 г.;

11.2. До командира на военно формирование 32040-Крумово - до 18.01.2019 г.;

11.3. До командира на военно формирование 24900-София - до 18.01.2019 г.;

11.4. До командира на военно формирование 44510-София - до 18.01.2019 г.;

11.5. До командира на военно формирование 42520-Щръклево - до 11.01.2019 г.;

11.6. До командира на военно формирование 28540-Труд - до 11.01.2019 г.;

11.7. До командира на военно формирование 34820-Батак - до 11.01.2019 г.;

11.8. До командира на военно формирование 44380-Братово - до 11.01.2019 г.;

11.9. До командира на военно формирование 36510-Полски градец - до 11.01.2019 г.;

11.10. До командира на военно формирование 54320-Божурище - до 11.01.2019 г.;

11.11. До командира на военно формирование 28000-Граф Игнатиево - до 18.01.2019 г.;

11.12. До командира на военно формирование 52090-Долна Митрополия - до 11.01.2019 г.;

11.13. До командира на военно формирование 34420-Костинброд - до 15.01.2019 г.;

11.14. До командира на военно формирование 32610-Банкя - до 15.01.2019 г.;

11.15. До командира на военно формирование 36150-Стара Загора - до 22.01.2019 г.;

11.16. До командира на военно формирование 26720-Черноморец - до 22.01.2019 г.;

11.17. До командира на военно формирование 52860-Кичево - до 22.01.2019 г.;

11.18. До командира на военно формирование 36780-Шабла - до 15.01.2019 г.;

11.19. До командира на военно формирование 34630-Божуршце - до 15.01.2019 г.

чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО).

Допълнителна  информация може да получите в Офис за водене на военен отчет в Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация  Плевен, във Военно окръжие Плевен или на тел.: 0879 911 2300875210300, 0885733885, 064/824 147.