ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА ВЪВ ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ

474

1. Със заповед № ОХ-910/09.11.2018г. на Министъра на отбраната на Р България са обявявени 5 (пет) вакантни длъжности за офицери, 3 (три) за сержанти и 2 (две) за войници, във военни формирования (в. ф.) от състава на Военновъздушните сили, които следва да се заемат от лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба) както следва:

1.1. военно формирование - 28000 – Граф Игнатиево - 3  офицерски длъжности; 1 сержантска длъжност и 2  войнишки длъжности;

1.2.  военно формирование - 54320 – Божурище – 1 офицерска длъжност;

1.3.  военно формирование - 52090 – Долна Митрополия – 1  сержантска длъжност;

1.4.  военно формирование -32040 – Крумово – 1  сержантска длъжност;

1.5. военно формирование -26450 – София от състава на 24980 – Божурище – 1 офицерска длъжност.

 

2. Кандидатите за вакантните длъжности трябва да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

 

3. До 28.12.2018г. кандидатите за обявените вакантни длъжности да подадат писмено заявление за участие в конкурса до:

- командира на в. ф. 28000 – Граф Игнатиево, за длъжностите по т.1.1.

- командира на в. ф. 54320 – Божурище, за длъжностите по т. 1.2., т.1.5.;

- командира на в. ф. 52090 – Долна Митрополия, за длъжността по т.1.3.;

- командира на в. ф. 32040 – Крумово, за длъжността по т.1.4;

чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО).

 

Допълнителна  информация може да получите във Военно окръжие Плевен и Офис за водене на военен отчет в община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация  Плевен или на тел.:0875210300, 0885733885, 064/824 147, 0879 911 230.