ОБЯВА за провеждане на конкурс за приемане на военна служба във Военновъздушните сили

759