ОБЯВА за провеждане на конкурс за приемане на военна служба в Съвместното командване на силите

463