Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

368

1. Със заповед № ОХ-253/11.03.2019г. на Министъра на отбраната на РБ са обявявени 100 (сто) вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

2. Кандидатите за вакантните длъжности трябва да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

3. До 25.04.2019г. кандидатите за обявените вакантни длъжности да подадат писмено заявление за участие в конкурса до командира на Военноморските сили  чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО).

 

Допълнителна  информация може да получите в Офис за военен отчет в Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация  Плевен, Военно окръжие – Плевен  или на тел. 0879 911 230, 0875210300, 0885733885.