Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

322

1. Със заповед № ОХ-176/15.02.2019г. на Министъра на отбраната на РБ са обявявени 185 (сто осемдесет и пет) вакантни длъжности, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования (в. ф.) на Сухопътните войски, както следва:

1.1. за в. ф. 28610 – София  - 5 длъжности за войници;

1.2. за в. ф. 24150 – Стара Загора - 40 длъжности за войници ;

1.3. за в. ф. 34750 – Карлово - 40 длъжности за войници;

1.4. за в. ф. 22160 – Плевен - 23 длъжности за войници;

1.5. за в. ф. 26400 – Благоевград - 12 длъжности за войници;

1.6. за в. ф. 26240 – Сливен - 15 длъжности за войници;

1.7. за в. ф. 24490 – Асеновград - 10 длъжности за войници;

1.8. за в. ф. 42600 – Мусачево - 10 длъжности за войници;

1.9. за в. ф. 28330 – Смолян - 10 длъжности за войници;

1.10.за в. ф. 46690 – Пловдив - 20 длъжности за войници .

2. Кандидатите за вакантните длъжности трябва да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

3. До 22.03.2019г. кандидатите за обявените вакантни длъжности да подадат писмено заявление за участие в конкурса до командира на съответното военно формирование  чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО).

 

Допълнителна  информация може да получите в Офис за военен отчет в Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация  Плевен, Военно окръжие – Плевен  или на тел. 0879 911 230, 0875210300, 0885733885.