ОБЯВА за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

413

1. Със заповед № ОХ943/22.11.2018г. на Министъра на отбраната на Р България са обявявени  1 (една) вакантна длъжност за офицер във военно формирование (в. ф.) 24350 – Кочово и 1 (една) за офицерски кандидат във в. ф. 22060 – Велико Търново от състава на военно формирование 48960 – София, които следва да се заемат от лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба).

1.2. Кандидатите за вакантните длъжности трябва да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

1.3. До 14.12.2018г. кандидатите за обявените вакантни длъжности да подадат писмено заявление за участие в конкурса до командира на в. ф. 48960 – София чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО).

 

2. Със заповед № ОХ951/23.11.2018г. на Министъра на отбраната на Р България са обявявени  7 (седем) вакантни длъжности за офицери и 1 (една) за сержант, които следва да се заемат от лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба) както следва:

- за в. ф. 34750 – Карлово 1 длъжност за офицер и 1 за сержант;

- за в. ф. 22160 – Плевен 3 длъжности за офицери(1 за в.ф. 22160-Плевен и 2 за в.ф.54060 – Шумен от състава на в.ф. 22160);

- за в. ф. 22220 – Сливен3 длъжности за офицери.

2.1. Кандидатите за вакантните длъжности трябва да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

2.2. До 20.12.2018г. кандидатите за обявените вакантни длъжности да подадат писмено заявление за участие в конкурса до командира на съответното военно формирование чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО).

 

Допълнителна  информация може да получите във Военно окръжие Плевен и Офис за водене на военен отчет в община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация  Плевен или на тел.:0875210300, 0885733885, 064/824 147, 0879 911 230.