Обява за провеждане на конкурс за приемане на служба в доброволния резерв на ВС на БА

426

1. Със заповед № ОХ-389/21.05.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 171 вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили, определени за приемане на служба в доброволния резерв чрез провеждане на конкурс, както следва:

1.1. за гарнизон Бургас  – 52 длъжности;

1.2. за гарнизон Варна  – 119 длъжности.

2. Срок за подаване  на документи за обявените вакантни длъжности  - 10.07.2020 г.

Допълнителна  информация може да получите в Офис за военен отчет в Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация  Плевен, Военно окръжие – Плевен  или на тел. 0879 911 230, 0875210300, 0885733885.