ОБЯВА ЗА ПРИЕМАНЕ НА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ

245

1. Със заповед № ОХ-1035/15.11.2019г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени длъжности определени за приемане на служба в доброволния резерв, без провеждане на конкурс на български граждани освободени от военна служба, както следва:

1.1. за Централно военно окръжие  – 26 длъжности;

- за Военно окръжие - Плевен - 1 длъжност за сержант.

1.2. за Сухопътни войски  – 1374 длъжности;

- за военни формирования в гр. Плевен - 9 длъжности за офицери, 15 длъжности за сержанти и 40 длъжности за войници;

- за военни формирования в гр. Белене - 1 длъжност  за офицер,8 длъжности за сержанти и 51 длъжности за войници.

1.2. за Военноморски сили – 47 длъжности.

2. Срок за подаване  на документи за обявените вакантни длъжности  - 30.10.2020 г.

Допълнителна  информация може да получите в Офис за военен отчет в Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация  Плевен, Военно окръжие – Плевен  или на тел. 0879 911 230, 0875210300, 0885733885.