ОБЯВА - ОБЩИНСКИ ДУХОВ ОРКЕСТЪР

285

ОБЯВА
ОБЩИНСКИ  ДУХОВ ОРКЕСТЪР-ПЛЕВЕН
ПРОСЛУШВАНЕЗа длъжността” Артист- оркестрант”
/специалност – Баритонов саксофон/.

ДАТА, ЧАС И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕТО:  5
ноември 2019г. - 14.00 ч. - Зала ”Катя
Попова”-пл.”Възраждане” No 4

РЕПЕРТОАР: /1, 2 И 3 (ПО ИЗБОР)/

1. Гама.
2. Етюд.
3. Пиеса.
4. Свирене ”a prima vista”.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Заявление за участие /свободен текст/.
2. Творческа автобиография.
3. Документ за завършено музикално
образование /копие/.

ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПОДАВАТ В ЗАПЕЧАТАН
ПЛИК, С ИЗПИСАНИ:

Име: /собствено и фамилно/ ;
Адрес: /актуален/.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ: 31 октомври 2019г. -
Център за административно обслужване
на граждани - пл.”Възраждане” No 4, гр.
Плевен.

ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТИ: 0879 911 143