ОБЩИНА ПЛЕВЕН УДЪЛЖАВА СРОКА НА ПОКАНИТЕ ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕСЗА СЛЕДНИТЕ ПОЗИЦИИПО ПРОЕКТ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ ДО 26 МАРТ 2015 г.

1900

· в услугите „ФОРМИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РОДИТЕЛСКИ УМЕНИЯ” И „СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА НА РОДИТЕЛИ НА БЕБЕТА И ДЕЦА ДО 3 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ ”

· – в услугата „РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА УВРЕЖДАНИЯТА“

· в услугите „ФОРМИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РОДИТЕЛСКИ УМЕНИЯ” И „СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА”

· в услугите „ФОРМИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РОДИТЕЛСКИ УМЕНИЯ” И „СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА”

· в услугата индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания”