ОБЩИНА ПЛЕВЕН УДЪЛЖАВА СРОКА НА ПОКАНИТЕ ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ПО ПРОЕКТ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ ДО 22.10.2014 г. ЗА СЛЕДНИТЕ ПОЗИЦИИ:

2072

ОБЩИНА ПЛЕВЕН УДЪЛЖАВА СРОКА НА ПОКАНИТЕ ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ПО ПРОЕКТ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ ДО 22.10.2014 г. ЗА СЛЕДНИТЕ ПОЗИЦИИ:



· в услугата „ЗДРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ДЕЦА“

· в услугата „РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА УВРЕЖДАНИЯТА“

· в услугите „ФОРМИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РОДИТЕЛСКИ УМЕНИЯ” И „СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА” - 2 бр.

· в услугите „ФОРМИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РОДИТЕЛСКИ УМЕНИЯ” И „СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА”

· в услугите „ФОРМИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РОДИТЕЛСКИ УМЕНИЯ” И „СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА”

· в услугите „ФОРМИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РОДИТЕЛСКИ УМЕНИЯ” И „СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА“

· в услугата „СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА”

· в услугите „ФОРМИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РОДИТЕЛСКИ УМЕНИЯ” И „СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА” - 2 бр.