Община Плевен удължава срока на поканите за изразяване на интерес по проект за социално включване до 10.02.2015 г. за позицията:

1983

· СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ в услугата „ИНДИВИДУАЛНА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ“

Файлове:

20pedagog201002201520g.rar 20pedagog201002201520g.rar