Община Плевен удължава срока на поканите за изразяване на интерес по проект за социално включване до 09.11.2014 г. за следните позиции:

1953

в услугата „РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА УВРЕЖДАНИЯТА“

в услугата „ИНДИВИДУАЛНА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ“

- в услугатаИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И В ПРЕДУЧИЛИЩНИТЕ ГРУПИ/КЛАСОВЕ“

в услугата „ЗДРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ДЕЦА“

в услугата „РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА УВРЕЖДАНИЯТА“

в услугите „ФОРМИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РОДИТЕЛСКИ УМЕНИЯ” И „СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА”

в услугите „ФОРМИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РОДИТЕЛСКИ УМЕНИЯ” И „СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА”

в услугите „ФОРМИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РОДИТЕЛСКИ УМЕНИЯ” И „СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА”

в услугите „ФОРМИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РОДИТЕЛСКИ УМЕНИЯ” И „СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА“

в услугата „СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА“

в услугите „ФОРМИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РОДИТЕЛСКИ УМЕНИЯ” И „СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА”