ОБЩИНА ПЛЕВЕН УДЪЛЖАВА СРОКА НА ПОКАНИТЕ ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ПО ПРОЕКТ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ ДО 02.11.2014 г. ЗА СЛЕДНИТЕ ПОЗИЦИИ:

1953

· в услугата „РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА УВРЕЖДАНИЯТА“

· в услугата „РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА УВРЕЖДАНИЯТА“