Община Плевен обявява вакантни длъжности за медицински специалисти в здравни кабинети в детски градини, обединени детски заведения, училища и яслени групи в обединени детски заведения

1782

ОБЯВА
 
Община Плевен обявява следните вакантни длъжности за медицински специалисти в здравни кабинети в детски градини, обединени детски заведения, училища и яслени групи в обединени детски заведения
 


Наименование на детското/учебно заведение

Длъжност

Код по НКПД

1.

ОДЗ № 2 „Зорница”

ж.к. „Сторгозия”

мед. специалист яслена група

22215001

2.

ОДЗ № 3 „Еделвайс”

ж.к. „Сторгозия”

мед. специалист яслена група

22215001

 
Изисквания за заемане на длъжността:
Образователно квалификационна степен „бакалавър” или „професионален бакалавър” по специалности „акушерка“ и „медицинска сестра“ от професионално направление „Здравни грижи”.                                                                         
Необходими документи:
- Заявление за заемане на съответна вакантна длъжност;
- Диплом за притежаваната образователно квалификационна степен;
- Автобиография / СV;
Документите се подават в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Плевен в срок до 08.04.2016 г. Постъпване веднага.