О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба

423

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за приемане на военна служба в Съвместното командване на силите на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)

 

1. Със заповед ОХ-727/29.08.2018 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 1 (една) вакантна длъжност за офицер във военно формирование 26690 – Павликени от състава на Съвместното командване на силите, която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба).

2. Кандидатите за вакантнaтa длъжност трябва да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

3. До 05.10.2018 г. кандидатите за обявенaтa вакантна длъжност да подават писмено заявление за участие в конкурса до командира на военно формирование 48960 – София чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО).

Допълнителна информация може да получите във Военно окръжие Плевен и Офис за водене на военен отчет в Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация - Плевен, или на тел.:0875210300, 0885733885, 064/824 147, 0879 911 230.