О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба в Националната гвардейска част – гр. София

402