Курсове за начална военна подготовка - гр. Плевен

2125

О Б Я В А

Във връзка с кампанията за набиране на кандидати за обучение в курсове за начална военна подготовка,
през 2016 година във военно формирование 22160-Плевен
Офисът за водене на военен отчет в Община Плевен
информира, че приема документи на желаещите.


Срока за подаване на документите е както следва:
1.За периода от 11.04. до 28.04.2016 г. – до 25.03.2016 г.
2.За периода от 10.10. до 28.10.2016 г. – до 21.09.2016 г.

Документи на кандидатите се приемат в
Офиса за водене на военен отчет в Община Плевен
- стая № 310, ет. 3, пл.”Възраждане” №1
/сградата на Областната администрация/

За допълнителна информация - тел. 064/824 147 или 0879 911 230.


ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ПЛЕВЕН


Допълнителна и подробна информация във връзка с обявата: