КОНКУРС за заемане на длъжността „Системен администратор“ в сектор „Информационни технологии” от отдел „Административно-информационно обслужване” при Община Плевен

1469