Конкурс за танцьори, певици и оркестрант

1705

СЕВЕРНЯШКИ АНСАМБЪЛ ЗА НАРОДНИ ПЕСНИ И ТАНЦИ „ИВАН ВЪЛЕВ” ПЛЕВЕН
ОБЯВЯВА КОНКУРС
ЗА  ТАНЦЬОРИ – МЪЖЕ И ЖЕНИ, ПЕВИЦИ  И
ОРКЕСТРАНТ - ГАЙДА

        ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ  / заявление за явяване на конкурс в  свободен текст и  копие от диплома за завършено образование /  СЕ НАБИРАТ В СРОК  ДО  25.03.2016 год.
        КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ  НА  29.03.2016 год. от 10.00 часа   В ТАНЦОВА И ХОРОВА ЗАЛА НА СЕВЕРНЯШКИ АНСАМБЪЛ   ЗА НАРОДНИ ПЕСНИ И ТАНЦИ „ИВАН ВЪЛЕВ”.
 
 СПРАВКИ ЗА ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСВАНИЯ  – гр.ПЛЕВЕН , ул.”ДОЙРАН” 79, СГРАДАТА НА ЦЕНТЪРА ЗА РАБОТА С ДЕЦА В ГРАДСКАТА ГРАДИНА.
  
ТЕЛ: 064 80 26 79
  
ВРИД Директор: Мариян Туджаров