ДО 24 МАЙ 2015 г. ОБЩИНА ПЛЕВЕН УДЪЛЖАВА СРОКА НА ПОКАНИТЕ ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕСЗА СЛЕДНИТЕ ПОЗИЦИИ ПО ПРОЕКТ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

1765

ДО 24 МАЙ 2015 г. ОБЩИНА ПЛЕВЕН УДЪЛЖАВА СРОКА НА ПОКАНИТЕ ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕСЗА СЛЕДНИТЕ ПОЗИЦИИ ПО ПРОЕКТ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ:· в услугата „ЗДРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ДЕЦА“· в услугата „РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА УВРЕЖДАНИЯТА“

· в услугите „ФОРМИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РОДИТЕЛСКИ УМЕНИЯ” И „СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА”· в услугите „ФОРМИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РОДИТЕЛСКИ УМЕНИЯ” И „СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА”

· в услугите „ФОРМИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РОДИТЕЛСКИ УМЕНИЯ” И „СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА”· в услугата индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания”