Вакантни длъжности

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

39

1. Със заповед № ОХ-851/16.10.2020 г. на министъра на отбраната са обявявени 9 (девет) вакантни длъжности във Военноморските сили, които следва да се заемат от лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба) както следва:…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

77

1. Със заповед № ОХ-868/21.10.2020 г. на министъра на отбраната са обявявени вакантни длъжности в Сухопътните войски, които следва да се заемат от лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба) както следва:   1.1. за…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

52

1. Със заповед № ОХ-825/09.10.2020 г. на министъра на отбраната е обявявена 1 (една) вакантна длъжност за сержант във ВВВУ „Георги Бенковски“, която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба),…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

115

1. Със заповед № ОХ-776/29.09.2020 г. на министъра на отбраната е обявена една вакантна длъжност за офицер и една вакантна длъжност за старши сержант във военно формирование 18270 – Горна Малина от състава на Съвместното командване…