Вакантни длъжности

ОБЯВА ЗА за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани

177

1. Със заповед № ОХ-308/15.04.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 8 вакантни длъжности за приемане на служба в доброволния резерв в Централно военно окръжие (ЦВО) , както следва: 1.1. за в. ф. 56060-София…

ОБЯВА ЗА за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани

124

1. Със заповед № ОХ-308/15.04.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 148 вакантни длъжности за приемане на служба в доброволния резерв във военни формирования от Военноморските сили, както следва: 1.1.…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

126

1. Със заповед № ОХ-280/01.04.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 40 (четиридесет) вакантни длъжности за войници във военно формирование (в.ф.) 28860 - Горна Малина, които следва да се заемат след провеждане…

Прием на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”.

874

  Община Плевен стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги   Община Плевен в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“,…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

456

1. Със заповед № ОХ-188/10.03.2021г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 195 (сто деветдесет и пет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

206

1. Със заповед № ОХ-194/10.03.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е обявена 1 (една) вакантна длъжност  във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба, както следва:…