Вакантни длъжности

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМ ЗА ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВВУ

129

1. Със заповед № ОХ-18/09.01.2020 г. на Министъра на отбраната са обявени заявените места за прием във висшите военни училища/ВВУ/. 2. Документи необходими за кандидатстване във ВВУ: 2.1. заявление за кандидатстване; 2.2. копие на дипломата…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

81

1. Със заповед № ОХ-29/13.01.2020 г. на Министъра на отбраната е обявена 1 (една) вакантна длъжност в Националната гвардейска част, както следва: № Наименование на вакантната длъжност Военно звание Военно формирование и място за…

Конкурс за заемане на длъжността „Директор” на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания

262

     О Б Щ И Н А  П Л Е В Е Н         На основание чл. 90, ал. 2 и чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда и Заповед № РД 10-25/09.01.2020 г.  на Кмета на Община Плевен   ОБЯВЯВА:         Конкурс за заемане на длъжността…