Вакантни длъжности

ОБЯВА ЗА за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани

100

1. Със заповед № ОХ-1070/25.11.2021г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени длъжности определени за приемане на служба в доброволния резерв, без провеждане на конкурс на български граждани освободени от военна…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

75

1. Със заповед № ОХ-1086/26.11.2021 г. на министъра на отбраната сa обявявени 2 (две) вакантни длъжности в служба „Военна полиция“ за офицери, които следва да се заемат от лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба),…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

105

1. Със заповед № ОХ-1032/15.11.2021 г. на министъра на отбраната e обявенa 1 (една) вакантна длъжност за офицер във военно формирование 42800 – Плевен, за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба(кадрова военна…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

131

1. Със заповед № ОХ-992/01.11.2021 г. на министъра на отбраната са обявени 2 (две) вакантни длъжности за войници във военно формирование 22970 - София, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища,…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

181

1. Със заповед № ОХ-980/29.10.2021г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 260 (двеста и шестдесет) войнишки длъжности за приемане на военна служба във военни формирования от Сухопътните войски на лица, завършили…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

167

1. Със заповед № ОХ-949/21.10.2021 г. на министъра на отбраната са обявени вакантни длъжности за войници във военни формирования, подчинени на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили…