Вакантни длъжности

вакантна длъжност здравен кабинет ДГ Иглика

30

ОБЯВА за вакантна длъжност  за медицински специалист в здравен кабинет на детска градина „Иглика“   Община Плевен обявява свободна длъжност за медицински специалист в здравен кабинет ДГ „Иглика” – гр.…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

60

1. Със заповед 3РД - 655/05.08.2022 г. на командира на Съвместното командване на специалните операции е разкрита процедура по обявяване на 39 /тридесет и девет/ войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански,…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

84

1. Със заповед № РД-01-329/01.08.2022 г. на командира на Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана (Командване КИПКО) е разкрита процедура за обявяване на 13 (тринадесет) войнишки длъжности във военните…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

62

1. Със заповед на командира на Военноморските сили, № РД-01-317/20.07.2022 г., е разкрита процедура за обявяване на 108 (сто и осем) вакантни длъжности за матроси (войници) във военни формирования от Военноморските сили, за приемане…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

114

1. Със заповед на командира на Командване за логистична поддръжка № РД-880/15.07.2022 г., e обявена 1 (една) вакантна длъжност за офицер в Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

103

1. Със заповед на командира на Командване за логистична поддръжка № РД-876/14.07.2022 г., са обявени 31 (тридесет и една) вакантни длъжности за войници във формирование от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане…