Вакантни длъжности

ОБЯВА за вакантни длъжности в здравни кабинети на детски градини и яслени групи в детски градини

131

  Община Плевен обявява процедура по подбор за следните вакантни длъжности:   № Наименование на детското Длъжност Код по НКПД 1. ДГ „Еделвайс” Ж.к. „Сторгозия” мед. специалист яслена група 22215001 2. ДГ „Гергана”…

Обява за провеждане на конкурс за офицери във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина

100

О Б Я В А за провеждане на конкурс за офицери във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина           …

Зоопарк „Кайлъка” – търси да назначи работник-животновъд

133

ОБЯВА Зоопарк „Кайлъка” – Плевен търси да назначи работник на длъжността: работник-животновъд. Условия: кандидатите да имат опит в отглеждането на животни.   За контакти: 0879/ 911 196 – Красимир Коцев Миков, Директор…

Конкурс за възлагане на управлението на “Диагностично-консултативен център ІІІ – Плевен” ЕООД, гр. Плевен

175

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н   На основание чл. 63, ал.3 от Закона за лечебните заведения, чл.3, чл. 5, чл. 6  от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. на Министъра на здравеопазването за условията и реда за провеждане на конкурси…

Конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Разработване на проекти” при Община Плевен

543

О Б Я В А ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ №2 На основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител   ОБЯВЯВА КОНКУРС За длъжността Главен експерт в отдел „Разработване на проекти” при Община Плевен;…

Конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Наблюдение и контрол на проекти и програми” при Община Плевен

526

О Б Я В А ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ №2 На основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител   ОБЯВЯВА КОНКУРС За длъжността Главен експерт в отдел „Наблюдение и контрол на проекти и програми”…