Вакантни длъжности

ОБЯВЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНИЯ ВОЕННОИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПЛЕВЕН

872

О Б Я В ЛЕ Н И Е   ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, ПЛ. „Възраждане“ № 2                  На основание чл.91, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 9, ал.5 от Закона за закрила и развитие…