Вакантни длъжности

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Директор на Дневен център за възрастни с увреждания” - 1 място

192

ОБЯВА   Във връзка със Заповед № РД-10-810 от 16.05.2017 г. на Кмета на Община Плевен и на основание чл. 91 от Кодекса на труда ОБЩИНА ПЛЕВЕН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА    „Директор на  Дневен център за възрастни с увреждания” …