1989 Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти

2471