3205 ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЯСТО ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА И/ИЛИ ДРУГА ДЕЙНОСТ НА ОТКРИТО ЧРЕЗ ПОСТАВЯНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ И ЕЛЕМЕНТИ

1113

Е-услуга