Устройствен правилник на администрацията на община Плевен

Заповед № РД-10-538/17.03.2017 г.  на кмета на община Плевен във връзка с утвърждаване на Устройствения правилник на администрацията на община Плевен.

Файлове:

Ustr.pravilnik2018_.pdf Ustr.pravilnik2018_.pdf